Uvod Projekti i Elaborati Studije

 

Departman za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta poseduje opremu za izvođenje terenskih hidrogeoloških istraživanja, opremljenu laboratoriju za hemijske analize voda, vozila, računski centar, licence softvera za modeliranje, testovi crpenja i GIS i dr. Trenutno je na Departmanu angažovano 18 stalno zaposlenih (14 u nastavnom procesu) i još 19 saradnika u nastavi i naučno-istraživačkom radu.

Pored osnovne edukativne, naučno-istraživačka i stručna delatnost Departmana za hidrogeologiju veoma su razvijene i odvijaju se u okviru istraživanja svih vrsta podzemnih voda radi:

 1. Vodosnabdevanja stanovništva, industrije, poljoprivrede,
 2. Proizvodnje pakovane pitke vode
 3. Hidrogeoloških melioracija,
 4. Vodosnabdevanja i odvodnjavanja rudnika
 5. Odvodnjavanja građevinskih objekata
 6. Snabdevanja mineralnom vodom
 7. Snabdevanja geotermalnim vodama za energetsko i balneološko korišćenje i druge svrhe
 8. Zaštite podzemnih voda,
 9. Sanacije zagađenja i remedijacije podzemnih voda, itd.

U vezi sa ovim oblastima, osim neposrednog procesa edukacije, nastavnici i saradnici Departmana za hidrogeologiju izvode sledeće radove:

 1. Izveštaji o rezultatima hidrogeoloških istraživanja;
 2. Procena vrednosti hidrogeoloških radova;
 3. Nadzor i usmeravanje hidrogeoloških radova i istraživanja;
 4. Projekti hidrogeološkog monitoringa;
 5. Konsultantske usluge u vezi sa istraživanjem, eksploatacijom i zaštitom svih vrsta podzemnih voda;
 6. Stručna mišljenja i ekspertize u vezi podzemnih voda i geotermalne energije;
 7. Izvođenje hidrogeoloških istraživanja po sistemu "ključ u ruke";
 8. Hidrogeološke studije i elaborati za otvaranje izvorišta podzemnih voda;
 9. Projekti objekata za eksploataciju podzemnih voda;
 10. Tehno-ekonomske analize izvorišta podzemnih voda;
 11. Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda;
 12. Studije zaštite izvorišta podzemnih voda;
 13. Studije zaštite izvorišta podzemnih voda;
 14. Hidrogeološka i hidrohemijska prospekcija terena za različite svrhe;
 15. Opiti trasiranja podzemnih voda;
 16. Projekti detaljnih i osnovnih hidrogeoloških istraživanja za sve vrste podzemnih voda i geotermalne energije;
 17. Elaborati o rezervama svih vrsta podzemnih voda i geotermalne energije;
 18. Projekti dubokih hidrogeoloških i geotermalnih bušotina;
 19. Projekti eksploatacije geotermalne energije;
 20. Projektna dokumentacija u vezi korišćenja geotermalne energije;
 21. Ekološke analize uticaja izgradnje objekata na geološku sredinu i podzemne vode;
 22. Studije odvodnjavanja rudnika;
 23. Studije izvodljivosti izgradnje fabrika za proizvodnju pakovanih podzemnih voda;
 24. Izrada hidrogeoloških karata svih razmera;
 25. Toplotno-fizička ispitivanja stena i građevinskih materijala;
 26. Termometrijska ispitivanja;
 27. Ekonomska ocena izvorišta i izdani svih vrsta podzemnih voda i geotermalne energije;
 28. Modeliranje podzemnih voda (režim, transport materija i prenos toplote)
 29. Geološki i hidrogeološki informacioni sistemi;
 30. Digitalizovanje geološke i hidrogeološke dokumentacije;
 31. Sudska veštačenja;
 32. Izdavanje monografija, udžbenika, zbornika radova, itd.;
 33. Dopunska obuka stručnjaka iz oblasti hidrogeologije i geotermalne energije
 34. Iz pregleda izrađenih studija, projekata, elaborata pojedinih autora ili grupa autora, odbranjenih magistarskih teza i doktorskih disertacija na DHG može se uočiti raznovrsnost hidrogeološke problematike, kao i njena multidisciplinarnost i aktuelnost.
 35. Tematski, prisutni su praktično svi domeni i aspekti hidrogeologije vezani za podzemne vode uopšte, počev od istraživanja malomineralnih voda (za vodosnabdevanje i druge potrebe) pa preko mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i geotermalne energije, do njihovog racionalnog iskorišćavanja i zaštite, kao i zaštite životne sredine u celini. Ne manji značaj pridavan je i problematici zaštite od podzemnih voda u rudarstvu, poljoprivredi, građevinarstvu i sl.