Српски | English

Dr Mirjana Banković

Репрезентативне референце

рб Референца Категорија Ужа категорија Година
1 Stevanović Dejan, Banković Mirjana, Rupar Veljko, Milisavljević Vladimir, Cvjetić Aleksandar, Kržanović Daniel, "Waste Dump Design Optimization, Case Study Open Pit Drmno", Mining and Environmental Protection, 6th International Symposium, MEP 17, Vrdnik, 21-24 June 2017 , pp.282-286. University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology Beograd 2017 [link] M30 M33 2017
2 Нишић Драгана, Кнежевић Динко, Сијерковић Невена, Пантелић Урош, Банковић Мирјана, "Упоредна процена ризика експлоатације старе и нове депоније пепела и шљаке термоелектрана Костолац, по хидролошком сценарију", Техника, Руд., геолог. и метал. 5(67), pp.677-684. Београд 2016 ISSN:0040-2176 M50 M51 2016
3 Stevanović Dejan, Banković Mirjana, Pešić Georgiadis Milica, Stanković Ranka , "Operational Mine Planning and Coal Quality Control: Case study Tamnava West", Technics special edition , pp.41-50. Savez inženjera i tehničara Srbije Beograd 2015 ISSN:0040-2176 M50 M51 2015
4 Kolonja Božo, Stevanović Dejan, Pešić Georgiadis Milica, Banković Mirjana, Kolonja Ljiljana , "Uncertainty in open pit optimisation", 5th International symposium Mining and environmental protection , pp.358-392. Faculty of Mining and geology, Belgrade Beograd 2015 M30 M33 2015
5 Pešić Georgiadis Milica, Kolonja Ljiljana, Tomašević Aleksandra, Banković Mirjana, "GIS i daljinska detekcija Landsat 8 snimaka", 1. savetovanje sa medjunarodnim učešćem Informacione tehnologije razvoj i primena u unapredjenju životne sredine , pp.86-97. Udruženje klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Beograd 2015 M30 M33 2015
6 Kolonja Božo, Knežević Dinko, Stanković Ranka, Lilić Nikola, Ignjatović Dragan, Jovančić Predrag, Stevanović Dejan, Kolonja Ljiljana, Banković Mirjana, Tomašević Aleksandra, "Tehničko rešenje Programski sistem za planiranje eksploatacije i deponovanja uglja u cilju upravljanja kvalitetom uglja", odluka Nastavno-naučnog Veća br 8/162 od 19.12.2014. godine , . Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2014 M80 M81 2014
7 Stevanović Dejan, Banković Mirjana, Pešić Georgiadis Milica, Stanković Ranka , "Approach to operational mine planning: Case study Tamnava West", Tehnika 6, pp.952-960. Savez inženjera i tehničara Srbije Beograd 2014 ISSN:0040-2176 M50 M51 2014
8 Stevanović Dejan, Banković Mirjana, Pešić Georgiadis Milica, Stanković Ranka, "Aproach to operational mine planning: Case study Tamnava West", Tehnika 6, pp.952-959. Savez inžinjera i tehničara Srbije Beograd 2014 ISSN:0040-2176 M50 M51 2014
9 Stevanović Dejan, Kolonja Božo, Stanković Ranka, Knežević Dinko, Banković Mirjana, "Application of stochastic models for mine planning and coal quality control", Thermal Science , . Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade Belgrade, Serbia 2013 ISSN:2334-7163 DOI:10.2298/TSCI130201031S [link] M20 M23 2013
10 Knežević Dinko, Stevanović Dejan, Banković Mirjana, Tomašević Aleksandra, Matko Zlatan, Lončar Stevan, Beatović Sreten, Nikolić Marijana, Pantelić Uroš, "Savremene metode deponovanja pepela i šljake i održivi razvoj", International workshop COAL QUALITY MANAGEMENT, MAREN, multimedijalni zbornik prezentacija , . Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Srbija 2013 M60 M63 2013
11 Kolonja Božo, Knežević Dinko, Lilić Nikola, Stanković Ranka, Stevanović Dejan, Kolonja Ljiljana, Banković Mirjana, Tomašević Aleksandra, "Tehničko rešenje Softver za upravljanje kvalitetom uglja u procesu planiranja eksploatacije uglja", odluka Nastavno-naučnog Veća br 50 od 26.12.2013. godine , . Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2013 M80 M85 2013
12 Tomašević Aleksandra, Stevanović Dejan, Kolonja Ljiljana, Jovanović Mirjana, Stanković Ranka, "Programsko rešenje BpUBS", , . 2012 M80 M86 2012
13 Vaduvesković Zoran, Živković Milan, Vušović Nenad, Stevanović Dejan, Jovanović Mirjana , "Dugoročno planiranje eksploatacije na površinskom kopu "Cerovo" kod Bora", Tehnika 5, pp.729-734. Savez inženjera i tehničara Srbije Beograd 2012 ISSN:0040-2176 M50 M52 2012
14 Kolonja Božo, Jovanović Mirjana, Tomašević Aleksandra, Kolonja Ljiljana, Stanković Ranka, "Operativno planiranje proizvodnje uglja na tamnavskim kopovima", Zbornik radova V međunarodne konferencije UGALJ 2011 , pp.162-170. Jugoslovenski komitete za površinsku eksploataciju 2011 M60 M63 2011
15 Jovanović Mirjana, Stojaković Milan, Drljević Nadica, Tomašević Aleksandra, "Operativno planiranje proizvodnje uglja u funkciji upravljanja kvalitetom uglja", MAREN -multimedijalni zbornik prezentacija , . Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet Beograd 2011 M60 M63 2011
16 Jovanović Mirjana, Tomašević Aleksandra, Stanković Ranka, "Integrisanje alata za modeliranje ležišta u informacioni sistem za upravljanje kvalitetom uglja", 3rd International Symposium ENERGY MINING 2010, 08 - 11. September 2010., Banja Junakovic, Apatin, Serbia , pp.503-509. Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet 2010 M60 M63 2010
17 Stanković Ranka, Kolonja Božo, Jovanović Mirjana, Kitanović Olivera, Stevanović Dejan, "Digitalni resursi za upravljanje kvalitetom uglja", Međunarodni simpozijum Elektrane , pp.67-75. Društvo Termičara Srbije Beograd 2008 M30 M33 2008