Српски | English

проф. др Марија Живковић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Истраживање 1. Истраживање оптималног развоја топловодних и гасоводних система у изабраним градовима Србије, РГФ, Пројекат финансиран од МНТР Србије Домаћи стратешки 2002 2005
2) Истраживање и развој гасног кондензационог зидног котла, ЕЕ-242007 Домаћи развојни 2005 2007
3) Истраживање рационалног коришћења природног гаса и унапређење уређаја у домаћинствима, НП ЕЕ 533-3Б Домаћи стратешки 2005 2008