Српски | English

проф. др Марија Живковић

image

: проф. др Марија Живковић

: 3219 158

Е-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

: Ђушина 7    : 52

Консултације: среда 10-12

:

: Катедра за опште машинство и термодинамику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2011 Рударско-геолошки факултет Нафтно рударство, механизација и аутоматизација у рударству
Магистратура 2005 Машински факултет Сагоревање
Диплома 1998 Машински факултет

- 09:

Термодинамика Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 3+2
Топлотни мотори Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+1
Енергетика и одрживи развој Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 2+1
Сагоревање Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 2+1
Сагоревање гасовитих горива Инжењерство нафте и гаса 2+2
Енергетска постројења Инжењерство нафте и гаса 2+1
Пројектовање кућних инсталација Инжењерство нафте и гаса 2+1
Феномени преноса топлоте и масе Рударско инжењерство 2+2

 

- 13:

Назив и ниво студијског програма
Основе енергетике ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Пумпе, компресори и вентилатори ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Сагоревање ОАС: Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Термодинамика ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+2+0+0
Топлотни мотори ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Енергетика и одрживи развој ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Енергетски системи и моделирање у енергетици ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Феномени преноса топлоте и масе ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0