Српски | English

Вељко Рупар

image

Име и презиме: Вељко Рупар

Телефон: 3219-162; 3347-711

Е-mail: veljko.rupar@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 22

Консултације: четвртак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за механику стена

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геомеханика ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Механика стена и тла ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Стабилност и санација косина ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0