Српски | English

дипл. инж. Драгана Нишић

image

Име и презиме: дипл. инж. Драгана Нишић

Телефон: 3219-193

Е-mail: dragana.nisic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 71

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за заштиту на раду и заштиту животне средине

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Карактеризација и управљање отпадом Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Одлагање индустријског отпада Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Мониторинг у животној средини Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Депоновање флотацијске јаловине Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Карактеризација и управљање отпадом ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Мониторинг у животној средини ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Одлагање индустријског отпада ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Депоновање флотацијске јаловине ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+
Управљање отпадом ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0