Српски | English

проф. др Петар Папић

image

Име и презиме: проф. др Петар Папић

Телефон: 3219 235

Е-mail: petar.papic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 255

Консултације: четвртак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2004 Рударско-геолошки факултет ХИДРОХЕМИЈА
Докторат 1999 Рударско-геолошки факултет ГЕОЛОГИЈА
Специјализација 1991 THE UNITED NATIONS UNIVERSITY, ICELAND ХЕМИЈА ТЕРМАЛНИХ ФЛУИДА
Магистратура 1994 Рударско-геолошки факултет ГЕОЛОГИЈА - ХИДРОГЕОЛОГИЈА

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидрогеохемија Хидрогеологија ОАС 2+2
Хидрохемија 1 Хидрогеологија ОАС 3+3
Хидрохемија 2 Хидрогеологија ОАС 3+2
Основи хидрогеоекологије Хидрогеологија ОАС 3+3
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Рад са СЦИ листе (хг) Хидрогеологија ДОС 5+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 3+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода басена и дубоких структура Хидрогеологија ДОС 4+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Основи екохидрогеологије ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Хидрогеохемија ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Хидрохемија ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Израда докторске дисертације (ХГ) ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Израда докторске дисертације (ХГ) ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Одбрана докторске дисертације (ХГ) ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Рад са СЦИ листе ДОС: Хидрогеологија 3+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0