Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 10-12

Cabinet:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Општа геологија

Course Description

Study program: Geology (I semester -OAS), Geophysics (I semester -OAS), Geotechnics (I semester -OAS), Hidrogeology (I semester -OAS)

Name of subject: Општа геологија

Instructors: Dr Marinko Toljić

Status: Обавезан

ECTS: 6

Prerequisites: nema

Course Objectives: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје земљe посебно ендодинамичких, односно егзодинамичких процеса.

Learning Outcomes: Након завршеног курса студент треба да овлада са око 4000 термина и номена из овог општестручног мултидисциплинарног предмета.

Content:

Теоријска настава Теорије о постанку земље и њеног затвореног динамичког система, тектоника, вулканизам, сеизмизам, метаморфизам. Егзодинамичка збивања на површини земље под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и деструкције раније наталих.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се одвијају кроз презентације уз коришћење модерних софтвера који омогућавају симулацију већине геолошких процеса и реконструкције кретања литосферних плоча кроз геолошку историју.

Suggested Reading List

  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-180, Београд.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
3 2 0 0

Conduct of the Course: Теоријска и практична

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
15
15
10
10

Additional Assessment Criteria