Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет: 343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Семинарски рад

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Семинарски рад

Предавачи: доц. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -