Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Методе математичке физике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Методе математичке физике

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање метода математичке физике, кроз стицање знања из теорије поља, специјалних функција и парцијалних једначина другог реда.

cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема у геофизици, односно стицање теоријских основа неопходних за разумевање ускостручних предмета.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава
Скаларно поље. Извод функције у правцу. Градијент. Набла и Лапласов оператор. Векторско поље. Дивергенција. Ротор. Класификација векторских поља. Потенцијал. Интегралне теореме. Генералисане координате. Градијент, дивергенција и ротор у генералисаним координатама. Решавање диференцијалних једначина помoћу редова. Ортогоналне функције. Функционални редови. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Специјалне функције. Ортогоналне и нормиране функције. Комплетност ортогоналних функција. Периодичне функције. Основна теорема о конвергенцији Фуријеовог реда. Развијање у Фуријеов ред парних и непарних функција. Фуријеов синус и косинус ред. Апроксимација функције тригонометријским полиномом. Парцијалне диференцијалне једначине. Формирање парцијалних диференцијалних једначина. Линеарне парцијалне диференцијалне једначине другог реда. Класификација. Свођење на канонски облик. Метода раздвајања променљивих (Фуријеова метода).

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories go free sex stories
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Практична настава
Рачунски задаци из предвиђеног градива.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Литература:

 1. Кузмановић Д, Седмак А, Обрадовић И и Николић Д 2003 Математичка физика (Београд: Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду)
  how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
  kaltens sex stories go free sex stories
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Колоквијуми 40
pharmacy discounts site pharmacy discounts
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
Семинари 20
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Додатни услови оцењивања: -