Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 2

О предмету

Студијски програм: Геофизика (II семестар -OAS)

Назив предмета: Физика 2

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ наставе Физике 2 да допринесе формирању таквог профила инжењера геофизике, који ће захваљујући солидном познавању резултата савремене физике, разумевати и лако прихватати технолошке иновације и примењивати их у науци и пракси.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg

Исход предмета: Овладавање појмовима, величинама и законима савремене физике, потребним за разумевање градива и стицање знања из стручних предмета.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: Магнетских карактеристика материје (магнетски моменти електрона и атома, диамагнетици, парамагнетици, феромагнетици); Основа теорије Максвела за електромагнетско поље; Електромагнестских осцилација (осцилаторно коло, диференцијална једначина слободних пригушених електромагнетских осцилација, диференцијална једначина принудних електромагнетских осцилација, резонанса електромагнетских осцилација, наизменична струја); Електромагнетских таласа (спектар, диференцијалне једначине, енергија); Квантне природе зрачења (топлотно зрачење и његове карактеристике, зрачење апсолутно црног тела, Штефан-Болцманов закон, Винов закон, Планков закон зрачења, Фотоефекат, Камптонов ефекат); Борове теорије водониковог атома (Борови постулати, линијски спектар водониковог атома); Елемента квантне механике (таласно-корпускуларна својства материје, де Брољев талас, принцип неопредељености, таласна функција и њен статистички смисао,општи обик Шредингерове једначине за стационарна стања, кретање слободне честице, честица у потенцијалној јами, тунелски ефекат, линијски хармонијски осцилатор у квантној механици); Елемента савремене физике атома и молекула (водоников атом у квантној механици, спински квантни број, фермиони и бозони, Паулијев принцип, Мендељејев периодни систем елемената, рентгенски спектри, молекулски спектри, ласери); Елемената физике чврстога тела (зонска теорија, метали, полупроводници и проводници по зонској теорији, примесна проводност полупроводника, фотопроводност полупроводника, p-n спој, транзистори, контакти метал-полупроводник).

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Практична настава
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.

propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Литература:

 1. Георгијевић В и остали 2005 Предавања из Физике (Београд:Технички факултети Универзитета у Београду)
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  i cheat on my husband link cheated on my husband
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 2. Милена Напијало 1998 Физика материјала (Београд: Физички факултет Универзитета у Београду)
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
 3. Стеван Ђениже 1998 Основе атомске и молекуларне физике (Београд: Физички факултет Универзитета у Београду)
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне уз употребу PowerPoint презентације. Показне вежбе се изводе у лабораторији.

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
Усмени испит 40
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Практична настава 15
pill abortion stories read abortions stories
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards site prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Колоквијуми 15
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -