Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет: 215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Палеогеографија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Регионална геологија (VI семестар -OAS), Геофизика (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Палеогеографија

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са физичко-географским приликама током геолошке историје Земље, узроком њиховог појављивања и последицама које су оставиле за собом.

propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Схватање палеогеографског развоја наше планете од тзв. „космичке фазе“ до савременог периода и могућности предвиђања даљег развића ових процеса.

rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој палеогеографије. Елементи предела (копно, море, прелазне области). Значај тектонских покрета у палеогеографији. Формирање атмосфере, хидросфере, биосфере и њихова еволуција кроз геолошку историју Земље. Палеоклиматологија и еволуција климе кроз геолошку историју. Појаве и узроци заглечеравања у геолошкој прошлости Земље. Различити типови палеогеографских карата.

cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Практична настава
Видео пројекције научних серијала значајних са гледишта палеогеографије. Демонстрација атласа палеогеографских карата. Основни принципи израде палеогеографске карте. Израда самосталног рада где се детаљно разрађују палеогеографске карактеристике одређене области током неке периоде.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
prescription discounts cards click viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

 1. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
 2. НЕНАДИЋ Д., 2001: Палеогеографске карактеристике прелесних квартарних наслага Београда и ближе околине.-Весник, 51, 1-12, Београд.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  why men cheat how women cheat dating for married people
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 3. НЕНАДИЋ Д., 2002: Палеогеографске карактеристике Београда и ближе околине током млађег квартара.- Весник 52, 5-19, Београд.
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
 4. РАБРЕНОВИЋ Д., КНЕЖЕВИЋ С. И РУНДИЋ Љ. 2003: Историјска геологија.- Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-268, Београд.
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
 5. STANLEY M. STEVEN, 1992: Exploring Earth and Life through Time.- W.H. Freeman and Company, 1-538, New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention open aids testing at home
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
Практична настава 10
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
Колоквијуми 20
hiv prevention site aids testing at home
why men cheat how women cheat dating for married people
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Додатни услови оцењивања: -