Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет: 253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геотехника (VI семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска хидрогеологија

Предавачи: проф. др Петар Докмановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о примени хидрогеолошких истраживања у решавању практичних проблема везаних за подземне воде као ресурс или лимитирајући фактор у коришћењу простора у бројним областима људске делатности. Упознавање са мултидисциплинарним аспектима истраживања, заштитеи коришћења подземних вода, као интегралног дела геолошке и животнесредине ...

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
prescription discounts cards site prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: Овладавање основним знањима везаним за практични значај подземних вода и примену хидрогеолошких истраживања и инжењеринга у различитим варијантама коришћења простора. Спознаја мултидисциплинарних аспеката примењене хидрогеологије и њене повезаности са сродним дисциплинама.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Карактеристике хидрогеологије као природњачко-инжењерске науке, и специфичности подземних вода као природног ресурса или лимитирајућег фактора за обављање различитих људских делатности. Основни принципи и методе хидрогеолошких истраживања. Примена хидрогеолошких истраживања у решавању проблема из различитих области људске делатности: захвати и регулација резерви подземних вода као ресурса, изградња хидротехничких и других објеката, специфичности геоинжињеринга у карсту, одводњавање лежишта минералних сировина, мелиорације земљишта. Битни појмови из домена хидрогеолошких карата, хидродинамичког моделирања, заштите подземних вода и просторног планирања.

nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Практична настава
Вежбе прате предавања.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband link cheated on my husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
propranolol pill go levaquin 500mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Литература:

 1. П.Докмановић (2010) "Инжењерска хидрогеологија", основни уџбеник РГФ-а
  kaltens sex stories go free sex stories
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories go free sex stories
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
Практична настава 15
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
Колоквијуми 40
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Додатни услови оцењивања: -