Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геодезије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геодезије

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студента са класичним и савременим геодетским технологијама, геодетским инструментима и методама за одређивање просторних координата тачака на земљиној површи, коришћењем просторних координата преко 2Д и 3Д аналогних и дигиталних планова и кара

why men cheat how women cheat dating for married people
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Исход предмета: Стицање основних појмова о мерењима, изради и коришћењу аналогних и дидгиталних геодетских подлога.

why men cheat how women cheat dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
pill abortion stories read abortions stories
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupon site discount drug coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава Општи појмови. Историјски развој, задаци, облик и димензије Земље, врсте пројекција, координатни системи, мерне јединице, геодетске мреже, инструменти и врсте инструмената, мерења и врсте мерења. Инструменти и прибор за геодетска мерење. Теодолит, врсте теодолита, саставни делови. Нивелир, врсте нивелира, саставни делови.Пантљике. Методе геодетских мерења. Методе мерења хоризонталних углова, методе мерења вертикалних углова, методе мерења висинских разлика, методе мерења дужина. Методе снимања детаљних тачака. Обрада резултата геодетских мерења. Обрада теренских записника. Рачунање координата геодетских тачака. Рачунање надморских висина геодетских тачака. Дефиниције основних појмова графичких приказа у геодезији. Дефиниције и садржај карата, планова, пресека, профила, аксонометријског приказа. Размере и координатни системи који се користе код планова и карата. Симболи, ознаке и условни знаци. Дигитални планови. Дефиниције и карактеристике дигиталног плана. Коришћење планова и карата. Коришћење планова и карата у функцији интерпретације прстора и као основе за пројектовање. Рачунање површина, рачунање запремина земљаних маса и корисне минералне сировине. Геодетска обележавања. Обележавање правца, дужине, тачке. Геодетски инструменти специјалне израде. ГПС уређаји, 3Д ласер скенери. Примена појединих инструмената у геолошким радовима.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Практична настава
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе прате предавања извођењем и израдом практичних задатака и елабората.

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon

Литература:

 1. Димитријевић С., 1996.: Геодезија, Рударско-геолошки факултет, Београд
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
  cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 2. Димитријевић С., 1998.: Приручник из геодезије, РГФ, Београд
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  why men cheat how women cheat dating for married people
  my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 3. Димитријевић С., 1994.: Збирка решених испитних задатака из геодезије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
 4. Димитријевић С., 1996.: Практикум за вежбе из геодезије, РГФ, Београд
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 5. Михаиловић К., Врачарић К., 1996.: Геодезија 1, Грађевинска књига, Београд
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе врше се уз коришћење аудио-визуелних метода. Савладавање градива на вежбама, уз израду тестова и кроз обилазак рудника са површинском и подземном експлоатацијом.

why men cheat how women cheat dating for married people
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Практична настава 30
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how married men cheat cheat on your wife black women white men
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
Колоквијуми 30
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Додатни услови оцењивања: -