Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет: 206
E-mail: zoran.miladinovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта минералних сировина

Предавачи: доц. др Зоран Миладиновић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о основним појмовима из области науке о лежиштима минералних сировина, срединама и условима њиховог стварања, контролним факторима полођаја, геологијом и генезом различитих типова лежишта минералних сировина. Акценат је на систематици генетских типова лежишта и повезивању различитих минералних сировина са одређеним серијама, групама и класама лежишта.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cephalexin xifaxan clomid 100mg
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Овладавање знањима из области систематике лежишта минералних сировина, њихове генезе, везе са одређеним геотектонским јединицама и еволуцијом Земљине коре. Овладава се знањима из области генетских и економских типова лежишта најзначајнијих врста сировина и њихових карактеристика. Ствара се подлога за правилан избор метода њихове проспекције и истраживања.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Општи појмови о лежиштима минералних сировина. Материјални састав минералних сировина. Металогенетске јединице и епохе. Ендогена лежишта минералних сировина: група магматских лежишта, анализа генетских класа магматских лежишта минералних сировина, минералне сировине магматских лежишта. Магматско-хидротермална и хидротермална лежишта, анализа генетских класа магматско-хидротермалних и хидротермалних лежишта минералних сировина, металичне и неметаличне сировине магматско-хидротермалних и хидротермалних лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина: лeжишта распадања, седиментна лежишта. Анализа генетских група лежишта распадања и и седиментних лежишта, металичне и неметаличне минералне сировине лежишта распадања и седиментних лежишта. Метаморфогена лежишта, генетске класе метаморфних лежишта, минералне сировине метаморфогених лежишта. Лежишта фосилних горива: лежишта угља, уљни шкриљци, лежишта нафте и земног гаса.

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Практична настава
Вежбе прате предавања. Обухватају анализу карактеристичних представника економских типова лежишта металичних и неметаличних минералних сировина и лежишта фосилних горива. Врши се: макроскопско препознавање рудних узорака, анализа минералног састава и склопа руда и графички приказ карактеристичних морфогенетских типова лежишта и рудних тела.

pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Јанковић, С., 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних лежишта. РГФ. Универзитет у Београду, 540 стр.
  best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  vermox prodej vermox prodej vermox cena
 2. Gilbert J., Park F., 1986: The geology of ore deposits. W.H. Freeman and Company. New York. 983 pp.
  naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
 3. Јеленковић Р., Симић В., Животић Д., Костић А. (2010): Лежишта минералних сировина. – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 254 стр.
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
 4. Evans A., 1993: Ore Geology and Industrail Minerals. Univ. of Leicester, 3rd edition. Blackwell Science. 389 pp.
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
 5. Мудринић, Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 389 стр.
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и теренски и семинарски радови.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
propranolol pill go levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Практична настава 10
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Колоквијуми 40
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
propranolol pill go levaquin 500mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Додатни услови оцењивања: -