Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 1

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Физика 1

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је да студент стекне знање о основним величинама и законима физике, без којих је немогуће разумевање сложенијих садржаја, како класичне тако и квантне физике.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Исход предмета: Исход предмета је овладавање теоријским основама неопходних за разумевање стручних предмета.

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: кинематике (одређивање положаја и трајекторије материјалне тачке, брзина, убрзање, ротационо кретање, коси хитац); динамике (Њутнови закони, силе у механици, рад, сила, енергија, динамика ротације); механичких осцилација (хармонијски осцилатор, пригушене и принудне осцилације); хидростатике (притисак, потисак, површински напон); динамике флуида (Бернулијева једначина, трење у реалним течностима); термодинамике (температура, ширење чврстих тела, топлота, идеални гас, закони термодинамике, гасни процеси, барометарска једначина); таласног кретања (еластични и електромагнетски таласи); електростатике (Кулонов закон, електрично поље, флукс, Гаусов закон, рад Кулонове силе, капацитивност); једносмерних струја (интензитет једносмерне струје, густина струје, Омов закон, електрична отпорност и проводност, Кирхофови закони); магнетизма (магнетско поље, Амперов закон, Лоренцова сила, индукција) и наизменичниих струја (RLC коло).

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards site prescriptions coupons

Практична настава
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе. Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Зоран Трифковић (2011) Предавања из техничке физике (Београд: Универзитет у Београду, Шумарски факултрт)
  why men cheat how women cheat dating for married people
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
 2. Даворка Грубор (2005) ФИЗИКА 1 за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
 3. Дамњановић В и Николић Д 2004 Експерименталне вежбе из физике за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
 4. Мићић Р, Дамњановић В и Милошевић Д 2000 Збирка задатака из физике за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Рударско-геолошки факултет, Круг)
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне уз употребу PowerPoint презентације.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
prescription discounts cards link viagra discount coupon
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
Усмени испит 40
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
why men cheat how women cheat dating for married people
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
Практична настава 30
i cheat on my husband link cheated on my husband
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Додатни услови оцењивања: -