Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 3

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -OAS), Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 3

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ наставе је савладавање диференцијлалних и линеарних једначина вишег реда, вишеструких криволинијских и површинских интеграла, чиме се стичу теоријске основе неопходне за разумевање стручних предмета.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
voltarene patch voltarenplast voltarene
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања из математике, неопходног за даље праћење и разумевање стручних предмета, рад у струци и научно-истраживачки рад.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
pill abortion stories read abortions stories
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава
Системи диференцијалних једначина. Први интеграли. Системи линеарних једначина првог реда са константним коефицијентима. Вишеструки, криволинијски и површински интеграли. Двоструки интеграли. Троструки интеграли. Криволинијски интеграли прве и друге врсте. Површински интеграл прве и друге врсте. Редови. Нумерички редови, основни појмови и тврђења. Лапласова трансформација. Елементи векторске анализе и теорије поља. Парцијалне диференцијалне једначине.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Практична настава
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Миличић Н., Обрадовић М., 2003: Елементи више математике, Академска мисао, Београд.
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 2. Обрадовић И., 1998: Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  hiv prevention site aids testing at home
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  proscar online uk proscar reddit proscar online uk
  medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
 3. Миличић Н., Обрадовић М., 2004: Збирка задатака из више математике, Академска мисао, Београд.
  how married men cheat reasons why women cheat black women white men
  how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне.

best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vermox prodej vermox prodej vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Усмени испит 30
pill abortion stories natural abortion abortions stories
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
Практична настава 10
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
vermox prodej vermox spc vermox cena
Колоквијуми 30
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Додатни услови оцењивања: -