Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Даљинска детекција

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Палеонтологија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Даљинска детекција

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је обука студената геологије да сателитске и аероснимке, као извор података, користе при геолошким истраживањима, да овладају актуелним техникама обраде снимака, њихове анализе и приказа података добијених са њих.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories go free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Способност коришћења аеро и сателитских снимака при картирању терена, проучавању хидрогеолошких појава и облика, стабилности падина, истрашивању лежишта, геоморфолошких облика...

how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општe поставкe. Елементи даљинске детекције. Електромагнетна енергија. Сензор. Платформа. Аероснимци. Принцип стереоскопије. Стереоскопија аероснимака. Паралакса. Инверзни стереоскопски ефекат. Прикупљање геолошких података са аероснимака. Критеријуми. Анализа и иинтерпретација склопа, састава и старости. Фотогеолошка карта. Космички снимци. Системи за снимање. Дигитална анализа снимака. Прикупљање геолошких података са космичких снимака.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
prescription discounts cards link viagra discount coupon
vermox prodej vermox spc vermox cena

Практична настава
Спектар електромагнетне енергије. Сензори у даљинској детекцији. Снимци. Стереоскопија аероснимака. Ортоснимак и мозаик. Анализа и интерпретација литолошког састава, склопа, старости, хронолошких односа, стабилности падина, хидрогеолошких појава и облика, индикатора минералних сировина идр. на аероснимцима. Обрада сателитских снимака, припрема за рад. Геолошка анализа и интерпретација процесираних сателитских снимака.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

 1. Р. Павловић, Т. Чупковић, М. Марковић, 2004: Даљинска детекција. Завод за уџбенике, Београд.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
 2. Th. Avery, G. Berlin, 1992: Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation, Macmillan, New York, USA.
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
 3. T. Lillesand, R. Kiefer, 1994: Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley and soons, New York, USA.
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, праћена слајдовима у “Power Point”, показне вежбе, самосталне вежбе

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Усмени испит 30
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Практична настава 20
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Додатни услови оцењивања: -