Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет: 719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Геологија и заштита животне средине

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Палеонтологија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS), Геофизика (VII семестар -OAS), Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија и заштита животне средине

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање сазнања о животној средини као делу цикличног кретања материје у природи и одговарајућих геолошких и геохемијских система, значају геолошких процеса за квалитет животне средине (тла, воде, ваздуха и биоте), примени геолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, хидрогеолошких, геотехничких и геофизичких истраживања у проблематици заштите животне средине и могућностима сарадње са другим струкама у тој проблематици

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Исход предмета: Оспособљавање за рад у области заштите животне средине као дела геолошких и геохемијских система и примену геолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, хидрогеолошких, геотехничких и геофизичких истраживања у проблематици заштите животне средине и сарадњу са другим струкама у тој проблематици

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband link cheated on my husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни проблеми заштите животне средине и значај геологије за њихово решавање. Животна средина као део цикличног кретања материје у природи и интеракције у систему литосфера-хидросфера-атмосфера-биосфера. Геолошко-геохемијски системи у животној средини. Процеси у системима стена-руда-вода-биота и њихов значај за квалитет животне средине. Геолошка проучавања животне средине (склоп терена, тектоника). Минералошка, петролошка и геохемијска пручавања животне средине. Утицаји лежишта минералних сировина и њихове експлоатације на животну средину. Хидрогеолошки процеси и животна средина, квалитет и заштита подземних и површинских вода. Геотехничка и геофизичка пручавања животне средине. Синтеза свих геолошких истраживања и постављање комплексних геолошких и геохемијских модела за заштиту и мониторинг животне средине. Сарадња геолога и других струка у решавању проблема заштите животне средине.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons open rite aid coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Практична настава
Вежбе прате програм предавања а обухватају и решавања различитих практичних проблема.

best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
prescription discounts cards read prescriptions coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Публиковани радови.
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
  cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
  neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама, постављање задатака, непосредан рад студената.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
Практична настава 10
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
Колоквијуми 30
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat how women cheat dating for married people
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
Семинари 20
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Додатни услови оцењивања: -