Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Геоморфологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геоморфологија

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање студената геологије са процесима у којима настаје рељеф, резвојем рељефа у времену и његове зависности од геолошке грађе

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
kaltens sex stories go free sex stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Могућност читања топографске карте и њеног коришћења за приказ геолошких података, примене знања у даљем проучавању ендогених и егзогених процеса, тумачењу неотектонске активности, тумачењу геолошке грађе..

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Геоморфолошки процес. Класификација рељефа. Елувијални процес. Падински процеси. Механизам процеса и развој процеса. Флувијални процес. Механизам процеса и развој у времену. Дренажно подручје као геоморфолошка јединица. Крашки процес. Механизам процеса и развој у времену. Глацијални процес. Механизам процеса и развој у времену. Марински процес. Механизам процеса и развој у времену. Еолски процес. Механизам процеса и развој у времену. Aнтропогени процеси. Ендогени агенси у геоморфологији.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
voltarene patch voltarenplast voltarene
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Практична настава
Топографска карта: приказивање рељефа на топографској карти, конструисање топографске карте, мерења на топографској карти (растојања, површина, нагиб, запремина). Топографски профил: конструисање (уздужни, попречни), Блок – дијаграм: видови блокдијаграма, конструкција блокдијаграма. Анализа квантитативних параметара дренажног подручја: површина подручја, дужина дренаже, густина дренаже, нагиб падине, категоризација токова, индекс бифуркације, хидраулични градијент, одступање од теоријских модела сходно Хортоновим законима.

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk

Литература:

 1. Марковић М., Павловић Р., Чупковић Т., 2003: Геоморфологија. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
 2. Tarbuck Е., Lutgens F., 1990: The Earth An Introduction to Physical Geology. Merrill, USA.
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
  free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  vermox prodej vermox spc vermox cena
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. Никић З., Павловић Р., 2012: Хидрогеологија са геоморфологијом. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд.
  cephalexin xifaxan clomid 100mg
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, самосталне вежбе, приказ модела и компјутерских анимација развоја процеса, појава или облика, приказ снимака различитих облика и типова рељефа.

why men cheat how women cheat dating for married people
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories read abortions stories
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 70
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
hiv prevention site aids testing at home
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Практична настава 20
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: -