Српски | English

Reliability Technology of Underground Mining of Layered Deposits

Course Description

Study program:

Name of subject: Reliability Technology of Underground Mining of Layered Deposits

Instructors:

Status:

ECTS:

Prerequisites: -

Course Objectives: -

Learning Outcomes: -

Content:

-

Suggested Reading List

  1. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних јединица, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1971.
  2. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Отварање, припрема и методе откопавања, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1972.
  3. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Радна средина, подземни притисак, подграђивање и осигурање откопа, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1984.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research

Conduct of the Course: -

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
Oral Exam 25
Written Exam 25
Classwork Assessment ECTS
Class Participation 5
Practical Classes 5
Written Tests 20
Seminars 20

Additional Assessment Criteria -