Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Технике бушења и минирања

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Технике бушења и минирања

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са коришћењем експлозивних средстава. Образовни допринос предмета је у познавању искоришћења енергије експлозива у циљу разарања стенске масе при ерксплоатацији минералних сировина.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Обученост студената - будућих инжењера за руковање експлозивним средствима

pill abortion stories natural abortion abortions stories
propranolol pill go levaquin 500mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, радови на бушењу и радови на минирању. Општи део обрађује историјски развој радова на бушењу и минирању, радну средину и погонску енергију неопходну за израду бушотина. У делу радови на бушењу дају се поступци изаде бушотина, механизам и теоријски принципи разарања стена, затим битни чиниоци који утичу на брзину бушења, алат и прибор за израду бушотина, као и мере заштите при изради бушотина. У делу радови на минирању дате су поделе и дефиниције привредних експлозива, средства и начини иницирања минских пуњења, као и начини испитивања експлозива и средстава за паљење. Даље се обрађује теорија детонације, чиниоци који утичу на брзину детонације, механизам разарања стена, конструкција и израда ударне патроне и начини пуњења бушотина експлозивом. Дати су и поступци и прорачуни одређивања оптималне врсте експлозива и интервала успорења, прорачун специфичне потрошње експлозива.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Практична настава
Погонска енергија. Упознавање са опремом за израду бушотина. Прорачун основних утицајних чинилаца на брзину бушења. Упознавање са средствима за минирање. Прорачун оптималне врсте експлозива и интервала успорења. Прорачун специфичне потрошње експлозива. Практичан рад са средсвима за бушење и минирање на школском руднику на Авали. Теренске вежбе. Обилазак рудника са подземном и рудника са површинском експлоатацијом.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
pharmacy discounts site pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. С. Трајковић, 2011. Техника бушења и минирања, РГФ, Београд
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, елаборат, теренска настава

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons open rite aid coupon
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
Практична настава 20
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
Колоквијуми 20
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
OPO_DR 10
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts read pharmacy discounts
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -