Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет: 33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Истраживање и експлоатација геотермалне енергије

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS), Геофизика (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Истраживање и експлоатација геотермалне енергије

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Увођење студената у тематику коришћења обновљивих извора енергије у концепту повећања енергетске ефикасности и супституције фосилних горива обновљивим изворима енергије у XXI веку. Упознавање са основним појмовима и развојем истраживања геотермалне топлоте и њених ресурса, физичким, односно термодинамичким основама преноса геотермалне топлоте у земљиној кори (кондукција и конвекција). Овладавање једноставним методама прорачуна садржаја и преноса геотермалне топлоте у деловима земљине коре, нарочито у хидрогеолошким колекторима и појавама и утицајима појединих геолошких и хидрогеолошких параметара на пренос геотермалне топлоте. Упознавање са могућностима коришћења субгеотермалних ресурса и начинима употребе топлотних пумпи

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Исход предмета: Oбразовни допринос:развијање индуктивног размишљања код сагледавања узрочно-последичне везе између основних закона термодинамике и геолошког састава земљине коре,њихове примене на једноставне комплексне интерпретације резултата ранијих геолошких и хидрогеолошких истраживања у геотермалне сврхе, формирање прогнозног хидрогеотермалног модела терена као и интерпретација вредности геотермалног топлотног и температурног поља, односно оспособљавање студената самосталном закључивању при анализи геотермалних података у склопу са осталим геолошким и хидрогеолошким подацима.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Обновљиви извори енергије, Енергетска ефикасност, Политика ЕУ 20-20-20, Дефиниција основних појмова из геотермологије, Унутрашњи састав и структура Земље, Геотермалне појаве, Физички основи геотермологије, Топлотно-физичке карактеристике минерала и стена, Геотермално поље Земље, Геотермални модел Земље, Геотермометри, Геотермални системи, Субгеотермална енергија, Топлотне пумпе, Могућности коришћења геотермалне енергије за производњу топлотне и електричне енергије, Стање коришћења обновљивих извора енергије и геотермалне енергије у Србији и свету.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Практична настава
Вежбе прате предавања.

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon

Литература:

 1. Миленић Д., Врањеш А.: Истраживање, развој и могућности коришћења субгеотермалне енергије,научна монографија, РГФ, ( у штампи)
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
 2. Миливојевић М.:Геотермологија и геотермална енергија, уџбеник РГФ,Београд 2012
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
 3. Миленић Д., и др.: Истраживање, коришћење и развој геотермалних енергетских ресурса у Републици Србији, поглавље у монографији, РГФ,2011
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  kaltens sex stories go free sex stories
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и теренског рада. У кабинету се пројекцијом унапред припремљених слика и примера примене теоретских знања при изучавању топлотног и температурног поља Земље, упознавање са геотермалним појавама Србије, на терену обилазак изведених хидрогеотермалних пројеката. Стална провера разумевања предавања и усвојеног знања претходног градива, кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење литературе. Све обавезе се завршавају на часу,осим додатног учења.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
hiv prevention open aids testing at home
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards site prescriptions coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
voltarene patch voltarene 50 voltarene
Практична настава 10
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
Колоквијуми 20
hiv prevention site aids testing at home
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill go levaquin 500mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
Семинари 10
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Додатни услови оцењивања: -