Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет: 253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Основи хидрогеологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (III семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи хидрогеологије

Предавачи: проф. др Петар Докмановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије: пореклом, видовима, условима формирања, кретања и истицања подземних вода, њиховим местом у циклусу кружења подземних вода и битним аспектима њиховог квалитета и режима.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Овладавање основним принципима хидрогеологије и знањима о подземним водама као интегралној компоненти геолошке и животнесредине.

prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам, порекло и видови подземних вода. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Хидрогеолошке структуре. Појам, елементи и класификација издани. Појам и класификација извора. Однос подземних и површинских вода. Појам, основни елементи и класификација режима подземних вода. Појам и класификација минералних вода. Значај подземних вода као ресурса.

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupon site discount drug coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Практична настава
Вежбе које се изводе прате предавања и предвиђена је израда задатака, ради савлађивања предвиђене материје.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention site aids testing at home
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Литература:

  1. Драгишић В. (1997): Општа хидрогеологија, основни уџбеник РГФ-а

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и видеопрезентације

how married men cheat cheat on your wife black women white men
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
prescription discounts cards site prescriptions coupons
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
Практична настава 15
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
Колоквијуми 40
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Додатни услови оцењивања: -