Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 255
E-mail: petar.papic@rgf.bg.ac.rs

Семинар 1

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Семинар 1

Предавачи: проф. др Петар Папић, проф. др Веселин Драгишић, проф. др Зоран Стевановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Душан Поломчић, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, Саша Миладиновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 0 0 5

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: