Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Водопривреда

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Водопривреда

Предавачи: проф. др Весна Ристић - Вакањац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса je изучавање водних ресурса упознавање студената са управљање водним ресусрсима и информационим системима у области водопривреде, и организације водопривредне делатности у Србији

why men cheat how women cheat dating for married people
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Способност за активно учешће и организацију рада у области водопривреде

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Појам, значај и задаци водопривреде. Комплексно изучавање водних ресурса. Водопривредни постулати. Подела водопривредне делатности - водопривредне области и гране, Водопривредни биланс. Водопривредни план. Водопривредни системи. Водопривредна основа. Управљање водним ресусрсима. Информациони систем у области водопривреде. Организација водопривредне делатности у Србији.
ВЕЖБЕ: Циљ вежби у оквиру овог курса је да се кроз један практични пример прате континуално предавања
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

  1. Владисављевић Ж., 1969.: О водопривреди, Грађевински факултет, Институт "Ј. Черни", Београд
  2. Ђорђевић Б., 1990.: Водопривредни системи, Научна књига, Београд Закон о водама, Службени гласник РС. број 46, 1991
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
семинар-и
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20

Додатни услови оцењивања: