Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 239
E-mail: milojko.lazic@rgf.bg.ac.rs

Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације)

Предавачи: проф. др Милојко Лазић, проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је напредна обука студената у одрживом управљању подземним водним ресурсима у великим урбаним зонамa – градовима, као императива у развоју друштва у ХХI-ом веку (могућности вишенаменског коришћења, заштита вода, конзервација)

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries

Исход предмета: Оспособљавање за планирање вишенаменског коришћења подземних вода и управљање подземним водним ресурсима

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава Елементи урбане екологије. Појам и развој урбане хидрогеологије и хидрогеоекологије. Урбани агенси животне средине који утичу на менаџмент подземних вода. Утицај урбанизације на одрживи развој подземних вода. Загађење подземних вода у урбаним условима. Коришћење подземних вода у урбаним зонама. Проблеми које подземне воде изазивају у урбанима зонама Енергетски статус порне воде. Хемисјки транспортни процеси. Билансни однос тло-вода. Прихрањивање подземних вода, инфилтрација и кретање у надизданској зони. Ток и транспорт воде кроз надизданску зону. Мониторинг надизданске зоне (генерално). Методе и инструменти за праћење параметара кружног циклуса у надизданској зони. Утицај вегетационих покривача на квантитативни режим и хемијски састав подземних вода
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. Appelo, Postma, 2005: Geochemistry, groundwater and pollution Manuscripts of the IAH urban hydrogeology committee, 2003-2006
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација: видеопрезентација, усмено излагање, интернет, теренски и лабораторијски рад ПојекцијЕ унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cephalexin xifaxan clomid 100mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: