Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак, 9-11ч

Кабинет:
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Семинар

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Семинар

Предавачи: доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да коришћењем литературе савлада материју и стекне одговарајућа знања и теоретске подлоге из области везаних за израду дипломског рада

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: Овладавање теоретским подлогама за израду дипломског рада

cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Садржај предмета:

Семинар се израђује као самостални рад на одабране теме према афинитету студента за усавршавање. У односу на одабрану област истраживања у хидрогеологији кандидат ће се у оквиру овог курса – израде семинара теоретски оспособити за будућа примењена и практична истраживања.
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
  2. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  3. Dimitrijević M., 1978: “Geološko kartiranje“, Izdavačko-informativni centar studenata ICS, Beograd
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Коришћење стручне литературе и израда семинара кроз активности на вежбањима

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: Оцена знања (максимални број поена 100) Уписмени рад 70 Усмена одбрана 30 Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... *максимална дужна 1 страница А4 формата

pharmacy discounts site pharmacy discounts
prescription discounts cards site prescriptions coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset