Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Регулација издани

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Регулација издани

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области вештачког регулисања режима подземних вода и стварања предуслова за њихово стабилно и поуздано коришћење и снабдевање водом становништва и индустрије

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Усвојена теоријска знања регулације и омогућен практичан инжењерски приступ решавању проблема и избору најадекватнијих техничких решења контролисања режима подземних вода.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава Мониторинг п.в.–организација, обрада података и прогнозе. Водопривредни аспекти регулације – ограничења, одрживи развој. Оптимални режим коришћења изданских вода. Последице прекомерне експлоатације. Формирање допунских и вештачких резерви – вештачка инфилтрација и управљање режимом. Отворени и затворени системи вештачке инфлитрације. Оптимални режим рада система. Специјалне конструкције и регулација у збијеној и карстној издани – услови изградње, проблеми експлоатације, одржавање, захтевани квалитет инфилтриране воде. Регулација изворишта и мере у сливу. Регулација у аридним областима. Примери и светска искуства
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories go free sex stories
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

  1. Стевановић З: Регулација издани, уџбеник (рукопис)
  2. Милановић П: Геолошко инжењерство у карсту, Зухра, Београд
  3. Стевановић З: Регулација издани, Предавања ППС
  4. Објављени радови на нашем и страном језику.
  5. Интернет као извор литературе
kaltens sex stories go free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара. Посебна посета одабраним извориштима

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: