Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак, 9-11ч

Кабинет:
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Пројекат дипломског рада

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Пројекат дипломског рада

Предавачи: доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да на свеобухватан начин представи методологију, циљеве и очекиване резултате истраживања

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cialis coupon site discount drug coupon
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Дефинисање садржаја дипломског рада и методологије истраживања, циљева, очекиваних резултата и научног доприноса израде рада

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
spyware text messages sms spy app free sms spy app
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg

Садржај предмета:

У оквиру Пројекта дипломског рада кандидат треба да разради концепт истраживања, предложи одговарајућу методологију, формира циљеве и представи очекиване резултате истраживања. Такође је потребно представити научни значај и допринос теме истраживања у хидрогеологији. Уз то, неопходно је формирање временског оквира и буџета за планирана истраживања.
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

  1. Стевановић З, 1989: Увод у научно – истраживачки рад у области хидрогеологије са основама опште научне методологије, Уџбеник РГФ, Београд
  2. Сарић М: Општи принципи научног рада, Научна књига, Београд
  3. Зајечарановић Г: Методологија научног рада, Београд
  4. USGS: Suggestions to the authors of geological reports
  5. Збирка прописа о етици и заштити интелектуалне својине
  6. Објављени радови на нашем и страном језику
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
израда завршног рада 70
јавна одбрана завршног рада 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава

Додатни услови оцењивања: