Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Примењена хидрологија (са основама примењене статистике)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Примењена хидрологија (са основама примењене статистике)

Предавачи: проф. др Весна Ристић - Вакањац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање судената са основама водног режима површинских вода (просечне, мале и велике воде) као и водни биланс. Тежиште овог курса је дато на хидрологији на различитим геолошким срединама

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Исход предмета: Овладавање прорачуном прогнозе водног режима површинских и подземних вода и статистичком обрадом података за различите потребе

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Овладавање прорачуном прогнозе водног режима површинских и подземних вода и статистичком обрадом података за различите потребе
ВЕЖБЕ: Вежбе током круса у потпуности прате ток предавања, а конципиране су тако да се у термину за вежбе се раде практични примери везани за одређену област са предавања
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Литература: Литература

  1. Прохаска С., Петковић Т., Ристић В., 2001: Практикум из хидрологије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Прохаска С., Ристић В., 2002: Хидрологија кроз теорију и праксу, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима

walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: