Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет: 243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање подземних вода 2

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање подземних вода 2

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са моделирањем сложених услова кретања подземних вода у познавање са програмским пакетима намењеним овим сврхама

medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на сложенијим хидродинамичким моделима кретања подземних вода.

hiv prevention site aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg

Садржај предмета:

Теоријска настава Моделирање сложених услова кретања подземних вода. Модели хидротехничких објеката. Моделирање транспорта идеалног трасера (particle tracking). Програмски пакети из области транспорта идеалног трасера. Моделирање транспорта реагујуће материје. Програмски пакети из области транспорта загађења. Моделирање ремедијације подземних вода. Оптимизациони модели подземних вода. ВЕЖБЕ: Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Д. Поломчић: Моделирање подземних вода 2 - предавања ППС
  2. Објављени радови на нашем и страном језику.
  3. Интернет као извор литературе
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*25

Додатни услови оцењивања: