Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Менаџмент подземних водних ресурса

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Менаџмент подземних водних ресурса

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области менаџмента пројеката, истраживања и објеката подземних вода

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: Способност за организацију и рационално управљање водним ресурсима у складу са принципима одрживог развоја

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Појам менаџмента, операциони менаџмент, процес и функције менаџмента. Фактори истраживања и управљања (посебно водним ресурсима). Ресурси истраживања – FR, HR. Планирање истраживања и извођења објеката, стратегија одлучивања, конфликт менаџмент. Менаџмент пројеката – идеје, планирање, уговарање и имплементација (процедуре). Претходна С.О. и Студија оправданости (Feasibility). Теорија одлучивања. Вишекритеријумска оптимизација, Диверзификација. Организациони модел за имплементацију (стручни тим и функције, HR менаџмент, TOR, организационе перформанце, менаџери и лидерство, алгоритми реализације и динамика). Основи теорије управљања. Одрживи развој и подземне воде
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon

Литература:

  1. Стевановић З: Менаџмент подземних водних ресурса, уџбеник РГФ (рукопис)
  2. Schermerhorn J R.: Management, 7th ed. John Wiley & sons, NY
  3. Heizer J, Render B, 2004: Operational Management, 7th ed., Pearson Edu.Intern., Prentice Hall
  4. Објављени радови на нашем и страном језику.
  5. Интернет као извор литературе
hiv prevention open aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара

walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
колоквијум-и 20
практична настава 15

Додатни услови оцењивања: