Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 239
E-mail: milojko.lazic@rgf.bg.ac.rs

Мелиоративна хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Мелиоративна хидрогеологија

Предавачи: проф. др Милојко Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним приципима хидрогеолошких истраживања за потребе одводњавања и наводњавања пољопривредног земљишта

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: Овладавање методама истраживања и «припреме» подземних вода на ниво неопходног квалитета за потребе наводњавања и одводњавања пољопривредног земљишта

hiv prevention site aids testing at home
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава Наводњавање пољопривредног земљишта: методе наводњавања; квалитет воде за наводњавање. Одводњавање пољопривредног земљишта: хидрогеолошка класификација терена који се одводњавају; методе одводњавања пољопривредног земљишта. Етапе хидрогеолошких истраживања за потребе мелиорација у пољопривреди
hiv prevention open aids testing at home
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Лазић М.: Специјална хидрогеологија I део – Мелиоративна хидрогеологија, РГФ, Београд
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
voltarene patch voltarenplast voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts read pharmacy discounts
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10
практична настава 10

Додатни услови оцењивања: