Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ је обучавање студената за решавање конкретних задатака везаних за ремедијацију тла и подземних вода посебно после ексцесних загађења и хаварија

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis

Исход предмета: Способност организације и примене ремедијационих мера на водама и геолошкој средини

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pill abortion stories read abortions stories
prescription discounts cards link viagra discount coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Методе ремедијације ( In situ i Ex situ), моделирање кретања загађења и моделирање ремедијације, Примери ремедијције
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Литература:

  1. Н. Крешић, С.Вујасиновић, И. Матић, 2006:.Ремедијација подземних вода и геосредине, Универзитет у Београду, Београд
  2. Стручна литература, Интернет
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, демонстрационе вежбе, практичне вежбе, задаци,терен

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: