Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет: 33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Изотопска хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Изотопска хидрогеологија

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је напредна обука студената у примени изотопских метода у хидрогеологији које су од виталног значаја за дефинисање порекла подземних вода, зона прихрањивања, утврђивања загађења, старости вода, опита трасирања, мешања различитих типова вода итд

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Способност за оцену услова формирања и одређивање старости вода

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава Узорковање вода, лабораторијски третман и методе испитивања. Порекло, карактеристике и примена изотопа. Изотопски састав атмосферских, површинских и подземних вода. Примена изотопа у одређивању порекла и старости подзенмих вода. Остале примене изотопа у хидрогеологији. Развој и примена модела у изотопској хидрогеологији
i cheat on my husband link cheated on my husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon

Литература:

  1. IAEA, UN, 2000: Environmental isotopes in the hydrological cycle Balkema, 2006: Isotope hydrogeology
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: