Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет: 33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Геотермологија

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима и историјатом развоја експлоатације и коришћења геотермалне топлоте и њених ресурса, могућностима експлоатације и коришћења геотермалних ресурса нарочито савремених технологија за повећање енергетске ефикасности коришћењем хидрогеотермалних ресурса Упознавање са основним појмовима и врстама хидрогеотермалних система, њиховом препознавању у земљиној кори, главним елементима система, генези система и развоју система у току времена ради сагледавања значаја налазишта геотермалне топлоте у систему за експлоатацију и коришћење геотермалне топлоте и енергије

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Исход предмета: Развијање индуктивног размишљања код сагледавања могућности постојања хидрогеотермалних система у земљиној кори, концептуални приступ изради и специфичности израде хидрогеотермалних модела, начини истраживања у циљу откривања система и оцена њихових резерви на бази симулационих компјутерских хидрогеотермалних модела

i cheat on my husband link cheated on my husband
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава Дефиниције основних појмова; Класификације геотермалних система (Хидрогеотермални системи: конвективни и кондуктивни); Елементи система; Порекло флуида у хидрогеотермалним системима (порекло воде и порекло слободних гасова преко изотопске хидрогеотермологије); Истраживање налазишта хидрогеотермалних ресурса (стратегија истраживања и оцене резервоара, методе истраживања, методика истраживања, методика оцене резерви хидрогеотермалних флуида, геотермалне топлоте и енергије); Симулациони хидрогеотермални модели за оцену резерви
why men cheat how women cheat dating for married people
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Миливојевић, М.: Геотермологија и геотермална енергија; Уџбеник:, RGF, Beograd, 2006
  2. Објављени радови на српском и страним језицима;
  3. Бројна страна уџбеничка литература
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и табле, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера резултата истраживања хидрогеотермалних система у свету и Србији на бази веома богате литературе. Стална провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходно предјеног градива кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење домаће и стране литературе и интернета. Све наставне обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења

prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: