Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12

Кабинет: 228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Генеза и лежишта минералних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Генеза и лежишта минералних вода

Предавачи: проф. др Оливера Крунић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Минералне воде

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Циљ предмета: Надградња на курс из Минералних вода

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg

Исход предмета: Способност оцене услова формирања и могућности коришћења минералних вода

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава Појам и типови лежишта минералних вода, Законитости у појављивању и размештају лежишта минералних вода, Генеза и специфичности различитих типова минералних вода, Угљокиселе минералне воде, Сулфидне метанске минералне воде, Минералне воде са Fe,As.Mn,Al, Cu,. Минералне Br,Ј воде са високим садржајем органских материја, Радонске минералне воде, Si терме, Na-Cl минералне воде, Минералне воде специфичног гасног састава, Методе одређивања генезе минералних вода, Генеза и лежишта минералних вода Србије
why men cheat how women cheat dating for married people
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

  1. Б. Филиповић, О. Крунић: Уџбеник «Минералне воде», РГФ, Београд, 2006
  2. Б. Филиповић, О. Крунић: Монографија «Минералне, термалне и термоминералне воде Србије»,, РГФ, Београд, 2006
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава, Писање «водича» наставе,Усмено предавање по задатој теми илустровано бројним практичним примерима, показне вежбе (демонстрација-практични примери, софтвери, документација) индивидуаклни рад, дијалози, самостална или групна припрема студената појединих поглавља са предавања

how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 40
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: