Српски | English

Subject professor
Term consultation:

monday 9-12

Cabinet:734
E-mail: suzana.eric@rgf.bg.ac.rs

Систематика минерала

Course Description

Study program: Geology (II semester -OAS)

Name of subject: Систематика минерала

Instructors: Dr Suzana Erić

Status: Обавезан

ECTS: 7

Prerequisites: Нема

Course Objectives: Стицање основног знања о елементарном саставном делу земљине коре – минералу

Learning Outcomes: Стицање неопходног квантума знања о рудним минералима. Познавање макроскопског и микроскопског изгледа, хемијског састава и физичких особина, начинa појављивања и примене најраспрострањенијих минералних врста у земљиној кори - силиката.

Content:

Теоријска настава
Несиликати Увод. Начин постанка минерала. Начин класификовања несиликатних минерала. Дефиниција асоцијације и парагенезе. Методе испитивања и тестирања појединих физичких особина минерала. Самородни елементи. Интерметална једињења. Сулфиди. Халогениди (флуориди, хлориди). Оксиди (прости и сложени). Хидроксиди. Фосфати. Карбонати. Сулфати. Волфрамати. Молибдати. Нитрати.
Силикати

Suggested Reading List

  1. Костов, И.: Минералогија, : 1-583, Мир, Москва, 1971 M. Logar: Sistematika silikata. Бабич, Д.: Минералогија, : 1-433, Београд, 2003.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 3 0 0

Conduct of the Course: Несиликати:Класична предавања, уз могућу примену визуелне видео технике. Силикати: Видео презентација предавања и непосредна видео пројекција микроскопске слике минерала

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
5
5
2*20

Additional Assessment Criteria