Српски | English

Subject professor
Term consultation:

friday 10-13

Cabinet:732
E-mail: aleksandar.pacevski@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из минералогије

Course Description

Study program: Geology (II semester -OAS), Minerology and Crystallography (VIII semester -DAS)

Name of subject: Теренска настава из минералогије

Instructors: Dr Aleksandar Pačevski

Status: Обавезан

ECTS: 2

Prerequisites: Нема

Course Objectives: Стицање знања и вештина о основном теренском начину проучавања минерала

Learning Outcomes: Оспособљавање за директан практичан рад на терену: макроскопска препознавање минерала (начин појављивања, физичке особине, парагенеза) и начини узимања узорака

Content:

Теоријска настава
Уводна предавања на локацијама металичних (цинабарити Авале) и силикатних минералних врста (аксинити Авале) и практична обука студената начинима теренских испитивања, посебно у раду на отвореним изданцима и узимању узорака.
Самостална практични рад студената на терену,
Самостални теренски рад студената на отвореним профилима и израда теренског дневника

Suggested Reading List

 1. Тумачи и основне геолошке карте Србије размере 1 : 100 000, Минералогија – Данило Бабич, Геологија Србије – одабрана поглавља

   Fund Hours:

   Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
   1 1 0 0

   Conduct of the Course: Предавања у теренским условима уз презентацију начина теренског рада

   AssessmentОцена знања:

   Final Exam ECTS
   50
   Classwork Assessment ECTS
   50

   Additional Assessment Criteria