Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 12-14

Cabinet:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Настанак и развој живог света

Course Description

Study program: Geology (IV semester -OAS), Geophysics (IV semester -OAS), Geotechnics (II semester -OAS)

Name of subject: Настанак и развој живог света

Instructors: Dr Jelena Milivojević, Bojana DŽinić

Status: Optional

ECTS: 5

Prerequisites: Nema

Course Objectives: Циљ овог предмета је стицање знања о еволуцији живог света на Земљи.

Learning Outcomes: Студенти стичу знања о појављивању, развоју и изумирању различитих група организама кроз геолошко време, као и променама палеогеографских и палеоеколошких прилика у историји Земље.

Content:

Теоријска настава
Први облици живота. Теорије о настанку прве ћелије способне за деобу. Најстарије познате фосилне групе. Најпознатије фосилне биоценозе безскелетних организама. Прва еволуциона експлозија. Велика диверзификација и ширење многих кола морских организама. Освајање копна. Најстарије копнене биљке. Појава првих диносауруса и првих сисара. Мезозојска доминација диносауруса и других рептила. Обнова живог света после велике катастрофе пре 65 милиона година. Диверзификација сисара. Појава и развој човека.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичан рад на фосилном материјалу. Израда презентација самосталних студентских радова.

Suggested Reading List

  1. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebtates, MacMillan USA, 1-246.
  2. R. Moody., 1980: Prehistoric World. - Optimum Books
  3. J.Ch. Balouet., 1990: Extinct Species of the World. - Barrons, New York
  4. D. Lambert, D. Naish, E. Wyse., 2001: Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Life. - A Dorling Kindersley Book, London
  5. S. M. Stanley., 1993: Exploring Earth and Life through Time. - W.H. Freeman and co., New York

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања уз савремену визелну презентацију, пројекције филмова, практичан рад на фосилном материјалу, учење критичке селекција података за израду самосталних студентских радова на основу стручне литературе и интернета, израда и презентација самосталних радова.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
10
30
20

Additional Assessment Criteria