Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 10-12

Cabinet:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Опште геологије

Course Description

Study program: Geology (I semester -OAS), Geophysics (I semester -OAS), Geotechnics (I semester -OAS), Hidrogeology (I semester -OAS)

Name of subject: Теренска настава из Опште геологије

Instructors: Dr Marinko Toljić

Status: Обавезан

ECTS: 2

Prerequisites: Нема

Course Objectives: Упознавање студената са методама основних теренских истраживања.

Learning Outcomes: Овладавање студената са методама основних теренских и лабораторијских истраживања.

Content:

Теоријска настава
Упознавање са методама теренских и лабораторијских истраживања (мерења, узимање узорака, обележавање профила и изданака.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Мерење компасом, одређивање елемената пада линеара и планара..

Suggested Reading List

 1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-204, Београд.
 2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-180, Београд.

   Fund Hours:

   Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
   1 1 0 0

   Conduct of the Course: Теоријска и практична

   AssessmentОцена знања:

   Final Exam ECTS
   50
   Classwork Assessment ECTS
   15
   15
   10
   10

   Additional Assessment Criteria