Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 10-12

Cabinet:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи уситњавања и класирања

Course Description

Study program: Mining Engineering (II semester -DOS)

Name of subject: Теоријски принципи уситњавања и класирања

Instructors: Dr Predrag Lazić

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: Без услова

Course Objectives: Циљ овог курса је изучавање теоријских основа уситњавања и класирања, упознавање са машинама и уређајима за уситњавање и класирање као и избор и прорачун истих

Learning Outcomes: Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области уситњавања и класирања.

Content:

Уситњавање и класирање у припреми минералних сировина су најважнији и најскупљи процеси. Најважнији су јер се уситњавњем сманује горња гранична крупноћа минераслне сировине и оно што је још важније ослобађање минерала међусобних веза као предуслов успеђне концентрација. Уситњавање и класирање су најскупљи процеси је се управо у овим поступцима троши навише електричне нергије. Уситњавање се врши деловањем спољњих механичких сила на комад руде. Када спољашње силе уситњавања надвладју силу кохезије унутар комада руде долази до уситњавања. Уситњавање се може поделити на уситњавање дробљењем и уситњавање млевењем. Уситњавање у припреми минералних сировина се често изводи заједно са класирањем и може бити припремни и самосталан процес. Припремни процес је онда када минералну сировину треба уситнити на одређену финоћу у циљу ослобађања минерала међусобних веза за даљи поступак концентрације. Самосталан процес је онда када се уситњавањем и класирањем добијају тзв. сортимани тј одређена класе крупноће минералне сировине која по свом саставу одговара захтевима тржишта. Класирање у припреми минералних сировина може да се обавља у флуиду ваздух, вода или тешка средина. Класирање у флуиду ваздух изводи просејавањем на ситима или у у пнеуматским класифиакаторима. Класирање у флуиду вода такође се може изводити на ситима (мокро просејавање), или класирање у хидрауличким класификаторима који раде у флоиду вода (механички класификатор, хидроциклон). Посебан вид класирања у тешкој средини је у ставри врста гравитацијске концентрације ситних класа у тешкој средини (турпинсон). У оквиру овог курса обрадиће се теоријске основе уситњавања, дробљење, просејавање, мокро млевење, суво млевење, класирање у флуиду вода , класирање у флуиду ваздух.

Suggested Reading List У договору са наставником

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Консултативна настава

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
50

Additional Assessment Criteria