Српски | English

Subject professor
Term consultation:

-

Cabinet:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Сигурност функционисања рударских машина

Course Description

Study program: Mining Engineering (III semester -DOS)

Name of subject: Сигурност функционисања рударских машина

Instructors: Dr Miloš Tanasijević

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: Положен један од предмета: Одржавање рударских машина, Поузданост рударских машина

Course Objectives: Циљ предмета представља упознавање студената са концептом стандарда серије IEC-300 и могућностима апликације реалних проблема евалуације употребног квалитета рударских машина на бази перформансе сигурности функционисања.

Learning Outcomes: Стицање активног знање у смислу управљања употребним квалитетом рударских и расположивошћу рударских машина.

Content:

Сигурност функционисања представља најкомплекснију и једну од најважнијих карактеристика многих производа, па и рударских машина и опреме. Обезбеђење сигурности функционисања обухвата поузданост и погодност одржавања као и подршку одржавању коју обезбеђује купац (и/или испоручилац). Одговорности за обезбеђење сигурности функционисања сносе и испоручилац и купац.Сигурност функционисања је појам који се користи да опише расположивост и факторе који на њу утичу, и дефинисана је стандардом ЈУС и ISO. Од нивоа успешности реализације ових перформанси у многоме зависи ``квалитет у употреби``, али и укупни трошкови животног циклуса машине. Студенти докторских студија у оквиру овога курса посебно изучавају: карактеристике животног века и животног циклуса рударских машина и опреме, концепцију развоја и конструисања машина, посебно њихову повезаност са фазом експлоатације и одржавања, стандарде серије IEC-300, захтеве и примену захтева за обезбеђивање сигурности функционисања, методологије за анализу и евалуацију парцијалних показатеља сигурности функционисања, методологију одржавања према поузданости.

Suggested Reading List

  1. Јовичић, С., Тодоровић, Ј., Сигурност функционисања, ДСКС, Београд 1996.
  2. Тома Танасковић, Одржавање рудраских машина, РГФ, Београд, 1998. Стандарди IEC 300
  3. Strandberg, K.: IEC 300 “Dependabilility” complement to ISO 900, 1992.
  4. Јовичић, С., Стандардизација у области поузданости и погодности одржавања техничких система, ВТИ НТИ бр.3, 1990.
  5. Јовичић, С., Обезбеђење погодности одржавања, ВТИ НТИ бр.3, 1990.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Предавања, консултације са кандидатом

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
50

Additional Assessment Criteria