Српски | English

Методе оптимизације

Course Description

Study program: Mining Engineering (II semester -DOS)

Name of subject: Методе оптимизације

Instructors:

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: нема

Course Objectives: Екстремални проблеми су присутни у свим сферама људског живота и као такви имају изузетан значај. Циљ овог предмета је упознавање инжињера са основним техникама и методама оптимизације у циљу њиховог оспособљавања за решавање разних конкретних екстремалних проблема са којима се сусрећу у пракси.

Learning Outcomes:

Content:

Неки примери проблема линеарног програмирања. Општи проблем линеарног програмирања: формулација проблема и решавање. Дуални проблем. Специјални проблеми линеарног програмирања: транспортни проблем, проблем целобројног програмирања. Проблем нелинеарног програмирања: економска и геометријска интерпретација, решавање Лагранжовом методом. Проблем конвексног програмирања: формулација и решавање. Проблем динамичког програмирања: формулација и решавање. Теорија редова чекања. Симулације.

Suggested Reading List

  1. Metodi reshenjija ekstremaljnjih zadach, F.P. Vasiljev, Moskva, 1981.
  2. Metodi optimizaciji, F.P. Vasiljev, Moskva, 2002.
  3. Operaciona istraživanja, S Krčevinac, M. Cangalović, V. Kovačević Vujčić, M. Martić, M. Vujošević, Beograd, FON, 2004.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Предавања и менторски рад са кандидатима. Самостални рад кандидата.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
2x25

Additional Assessment Criteria