Српски | English

Subject professor
Term consultation:

-

Cabinet:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Извори и детекција електромагнетског зрачења

Course Description

Study program: Mining Engineering (I semester -DOS)

Name of subject: Извори и детекција електромагнетског зрачења

Instructors: Dr Vesna Damnjanović

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: нема

Course Objectives: Знање стечено током основних студија у области електромагнетских таласа овим предметом ће бити обновљено на вишем нивоу и проширено основама нуклеарне физике, са нагласком на јонизујућем електромагнетском и честичном зрачењу.

Learning Outcomes: Довољно висок ниво знања инжењера рударства о: а) мерним техникама које користе електромагнетско зрачење и б) природи, методама детекције и заштите од јонизујућег зрачења, како би ова знања применили у рударској пракси, а у складу са стандардима струке и прописима о заштити на раду.

Content:

 1. Електромагнетско окружење. Спектар електромагнетских таласа.
  Електрична, оптичка и јонизујућа зрачења
  Рентгенско, (Х) зрачење. Спектар Х-зрачења (континуални и карактеристични)
  Интензитет и апсорпција Х-зрачења. Брагова дифракција и испитивања материјала
 2. Зрачење атомског језгра Енергија везе и нуклеарна сила. Енергијска стања језгра
  Радиоактивност и закон радиоактивног распада. Активност.
  Алфа распад, бета распад и гама зрачење. Серије радиоактивног распада
  Датирање путем радиоизотопа (C-14, K-40, Rb-87…)
  Добијање нуклеарне енергије фисијом. Нуклеарно гориво, реактори и електране
  Детекција и јединице за мерење интензитета јонизујућег зрачења.
  Уклањање радиоактивног отпада. Дозиметрија и заштита од јонизујућег зрачења.

Suggested Reading List

 1. Сурутка Ј., Електромагнетика, Грађевинска књига. Београд, 1975
 2. J. D. Jackson, Clasical Electrodinamics, John Wiley&Sons, New York, 1967
 3. И.Аничин: Нуклеарна физика I", Скрипта, Београд 1996
 4. М.Младеновић: "Увод у нуклеарну физику", ИБК Винча, Београд 1965

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Предавања, вежбе, показне вежбе

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
20
20
Classwork Assessment ECTS
60

Additional Assessment Criteria