Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 11-12

Cabinet:104
E-mail: vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs

Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија

Course Description

Study program: Mine Mechanization (X semester -DAS), Underground Construction (X semester -DAS), Underground Mining of Mineral Deposits (X semester -DAS)

Name of subject: Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија

Instructors: Dr Vladimir Milisavljević

Status:

ECTS: 6

Prerequisites: нема

Course Objectives: Оспособљавање студената за избор, планирање коришћења и одржавања механизације за подграђивање откопаних простора и подземних просторија.

Learning Outcomes: Стицање стручних знања из области примене механизације за подграђивање откопаних простора и подземних просторија

Content:


Теоријска настава: Уводно предавање. Подела машина за подграђивање откопаног простора, врсте и типови. Механизована хидраулична подграда, носивост, херметичност. Принцип рада појединачне секције, принцип групног рада. Карактеристике секција МХП (радна карактеристика и одређивање). Испитивање секција МХП. Прорачун МХП. Фактори који утичу на силу реакције. Прорачун оптерећења. Прорачун стабилности секција МХП – статичка стабилност секција МХП, сила повлачења секција МХП, провера стабилности секција МХП. Монтажа МХП. Опрема и уређаји за подграђивање анкерима са двокомпонентном смешом. Принцип рада и начин примене. Специјалне машине за израду и подграђивање подземних просторија, принцип рада, начин примене. Специјалне машине за израду и подграђивање подземних просторија – конструкционе специфичности. Прорачун капацитета. Избор машина. Специјалне конструкције ротационих бушилица уа уградњу висеће подграде. Пратећа опрема за израду анкерских бушотина. Избор елемената висеће подграде. Избор материјала и опреме за уградњу висеће подграде. Процедуре праћења и испитивања опреме за подграђивање. Опрема и уређаји за праћење деформација са подграде. Мониторинг станице са припадајућим уређајима.
Практична настава: Одређивање радне карактеристике секције МХП. Пример прорачуна секције МХП. Пример прорачуна стабилности секције МХП (статичка стабилност и сила повлачења секције). Провера стабилности секције. Прорачун капацитета и носивости специјалних машина за израду и подграђивање. Избор машина. Усаглашавање капацитета машине и транспортног система. Избор елемената, материјала и опреме за уградњу висеће подграде.

Suggested Reading List

  1. Војин Чокорило, Механизована хидрауличан подграда; РГФ Београд

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања; Практична настава;

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
-
50
Classwork Assessment ECTS
5
5
2x20

Additional Assessment Criteria