Српски | English

Израда подземних инфраструктурних објеката

Course Description

Study program: Mine Surveying (IX semester -DAS), Underground Construction (IX semester -DAS), Underground Mining of Mineral Deposits (IX semester -DAS)

Name of subject: Израда подземних инфраструктурних објеката

Instructors:

Status:

ECTS: 6

Prerequisites: -

Course Objectives: Стицање теоретских и практична знања потребних за успешну градњу објеката под земљом, уз уважавање основних принципа међусобне Условљености: радна средина- намена, облик и величина просторије- подграда- време трајања.

Learning Outcomes: Оспособљеност у циљу пројектовања и извођења радова на изради подземних инфраструктурних објеката.

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
Садржај курса. Увод, историјат и подела; Подлоге за пројектовање; Димензионисање и прорачун; Методе израде и подграђивање; Одржавање и контрола.

Suggested Reading List

  1. B.N. Whitacker, R C Frith, 1990, Tunneling, UK
  2. Јовановић Петар, (1983): Димензионисање јамских просторија, РГФ, Београд
  3. Јовановић Петар, (1990): Израда јамских просторија, РГФ, Београд
  4. Јовановић Петар, (1978): Израда јамских просторија великог профила, ГК, Београд
  5. Јовановић Петар, (1994): Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, РГФ, Београд
  6. М. Худец (1983): Статика облога подземних просторија, Рударско-геолошко-нафтни факултет, Загреб.
  7. Милован Антуновић Коблишка, (1973): Општи рударски радови, ГК, Београд

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
10
10
10
20

Additional Assessment Criteria