Српски | English

Завршни рад

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Гасна техника (VIII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Механизација у рударству (VIII семестар -OAS), Механизација у рударству (X семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Подземна градња (VIII семестар -OAS), Подземна градња (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS), Рачунарство и системско инжењерство у рударству (X семестар -DAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (X семестар -DAS), Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Завршни рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Положени сви испити предвићени програмом дипломских академских студија

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Циљ предмета:
Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на диппломских академских студијама
Активно коришћење стеченог знања
Самостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета:
Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на дипломским академским студијама
Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cephalexin xifaxan clomid 100mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox prodej vermox cena
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:


Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.

Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.

По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 8 0 0

Метода извођења наставе:
Менторски рад
Лабораторијска истраживања
Теренска, експлоатациона истраживања
Самостална израда завршног рада
Презентација завршног рада

pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
јавна одбрана завршног рада 30
Предиспитне обавезе Поена
израда завршног рада 70

Додатни услови оцењивања: