Српски | EnglishГеотехника - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Циљеви студијског програма: 

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons open rite aid coupon
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Професионални статус: Дипломирани инжењер геологије Студенти који су завршили овај студијски програм, су у стању да:

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts read pharmacy discounts
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Баошић Рада
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Трифковић Зоран
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Герзина Наташа
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Нацртна геометрија 2 +1 4 Oбавезан   Станков Драган
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Маринковић Бобан
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Герзина Наташа
Информатика 2 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Предмет изборног блока1 0 +2
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава из основа геотехнике 0 +2 2 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Историја геологије 2 +0 2 Изборни   Бањац Ненад
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка механика 2 +1 3 Oбавезан   Гроздановић Инес
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Драгишић Веселин
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
Историјска геологија Б 3 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Наука о чврстоћи 2 +3 4 Oбавезан   Васовић Небојша
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
Теренска настава из Геолошког картирања 2 +0 +4 7 Oбавезан   Тољић Маринко
Геотехнички истражни радови 2 +1 2 Oбавезан   Лапчевић Радојица
Предмет изборног блока2 2 +1
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи рударства 2 +1 5 Изборни   Лутовац Сузана
Основи сеизмологије 1 +2 4 Изборни   Вучковић Дејан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Бањац Ненад
  Рундић Љупко
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Јеленковић Раде
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 3 +2 6 Oбавезан   Чаки Ласло
Механика стена 3 +2 6 Oбавезан   Марјановић Милош
Принципи инжењерске геологије 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Геолошки грађевински материјали 2 +2 4 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Методе инжењерскогеолошких истраживања 3 +3 6 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Инжењерска геодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Грађевинске конструкције у геотехници 3 +2 5 Oбавезан   Лукић Драган
Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ) 0 +0 +4 4 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
  Марјановић Милош
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 1 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички мониторинг 2 +2 5 Изборни   Лапчевић Радојица
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Живановић Владимир
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у тлу 1 +2 4 Изборни   Чаки Ласло
Геотехнички радови у стенама 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
Урбана геологија 1 +2 4 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехничке мелиорације 2 +2 5 Oбавезан   Чаки Ласло
Геостатички прорачуни 3 +3 7 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Фундирање 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
Геотехника заштите животне средине 2 +2 4 Oбавезан   Ракић Драгослав
Семинарски рад 0 +0 2 Oбавезан   Ракић Драгослав
Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања 1 +3 6 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Предмет изборног блока8 1 +3
Геотехнички услови изградње објеката 2 +3 5 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Теренска настава - Инжењерска пракса 0 +5 4 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
  Марјановић Милош
Завршни рад (ГТ) 0 +0 12 Oбавезан
Предмет изборног блока9 1 +2
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Примена софтвера у геотехници 1 +3 5 Изборни   Марјановић Милош
Сеизмологија 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у тлу 1 +2 4 Изборни   Чаки Ласло
Геотехнички радови у стенама 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
Урбана геологија 1 +2 4 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години